Termeni și condiții de utilizare a aplicației Deva24 Sesizări

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE APLICAȚIE

Deva24 Sesizări este o aplicație software de servicii electronice, având componentă de acces prin interfață web și componentă de aplicație pentru dispozitive mobile, lansată de Primăria Municipiului Deva și care pune la dispoziția cetățenilor un serviciu electronic de transmitere către Primăria Municipiului Deva a sesizărilor privind problemele care afectează domeniul public. Aplicația este disponibilă atât pentru acces utilizând un browser web de pe un computer personal, cât și pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone).

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și/sau folosirea aplicației Deva24 Sesizări acceptați și sunteți de acord cu aceşti Termeni și condiții de utilizare. Primăria Municipiului Deva poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației Deva24 Sesizări vă exprimați acordul cu Termenii și condițiile descriși mai jos.

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Aplicația Deva24 Sesizări este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care îşi asumă răspunderea cu privire la faptul că sesizările raportate cu privire la domeniul public sunt reale.

4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi privind libera circulaţie a acestor date, Primaria Municipiului Deva are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate în prezentul document, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care se vor inregistra in sistemul electronic. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistemul pentru gestionarea sesizărilor transmise atât prin aplicatia mobilă Deva24 Sesizări cât și prin intermediul portalului web și prelucrarea automata a sesizărilor acestuia. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii aplicației de sesizări. Conform Regulamentului 679/2016, persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate, beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. In cazul in care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației Deva24 Sesizări, nu ezitați să ne contactați la telefon: 0254 / 218579 sau la email email informatica@primariadeva.ro sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Piata Unirii, nr.4, Deva, Jud. Hunedoara. În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Primăria Municipiului Deva prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației Deva24 Sesizări. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Deva atunci când utilizați aplicația Deva24 Sesizări este supusă Politicii de Confidențialitate a Primăriei Municipiului Deva , ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de utilizare. Aplicația Deva24 Sesizări stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile de acces prin care vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, telefon, e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului și identificatorul unic al dispozitivului utilizat, în cazul utilizării unui dispozitiv mobil. Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația Deva24 Sesizări să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul rezolvării sesizării dumneavoastră. Aplicația Deva24 Sesizări asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația Deva24 Sesizări prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Primăria Municipiului Deva este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau de către o altă persoană cu respectarea măsurilor de securitate şi în scopul comunicat. Deva24 Sesizări nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege, contravențional sau penal, după caz.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Deva și/sau furnizorii săi de licență sunt unicii proprietari ai aplicației Deva24 Sesizări, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. Aplicația Deva24 Sesizări este protejată prin prevederile legislației drepturilor de autor din România. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația Deva24 Sesizări sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Primăriei Municipiului Deva . Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Deva . Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Municipiului Deva și apar în aplicația Deva24 Sesizări sunt proprietatea respectivilor proprietari, ce pot fi sau nu asociați cu, sau sponsorizați de către Primăria Municipiului Deva.

6. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației Deva24 Sesizări sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau să transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație al Primăriei Municipiului Deva . De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu infrastructura informatică (servere, rețelele, aplicații) a Primăriei Municipiului Deva . De asemenea, sunteți de acord să nu:

Deva24 Sesizări nu promovează și nu recomandă folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea sau manipularea unor vehicule sau echipamente. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația Deva24 Sesizări în timpul desfășurării unor astfel de activități. Primăria Municipiului Deva nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții și nici pentru eventualele consecințe în urma unei astfel de utilizări.

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Aplicația Deva24 Sesizări poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe, sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu Primăria Municipiului Deva. Primăria Municipiului Deva nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele parți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI

Primăria Municipiului Deva vă pune la dispoziție aplicația Deva24 Sesizări în mod gratuit. Primăria Municipiului Deva sau aplicația Deva24 Sesizări nu solicită utilizatorilor și nu necesită plata niciunei taxe sau cost de utilizare, cu excepția costurilor uzuale de utilizare de către utilizator a comunicației internet fixe sau mobile, necesare pentru accesarea aplicației. Pentru orice problemă legată de imposibilitatea accesării aplicației Deva24 Sesizări vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii internet. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația Deva24 Sesizări să nu poată fi accesată din unele țări de pe dispozitivele mobile, datorită restricțiilor de comunicație impuse de furnizorii de servicii de telefonie sau a configurării serviciilor de comunicații de date în roaming ale dispozitivului dumneavoastră mobil. Posibilitatea de a descărca aplicația Deva24 Sesizări poate fi de asemenea restricționată atunci când utilizați opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare ale aplicației de servicii electronice Primăria Municipiului Deva Sesizări, sunteți de acord ca Primăria Municipiului Deva să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către Primăria Municipiului Deva prin intermediul aplicației, fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare, precum și pentru crearea sau îmbunătățirea aplicației Deva24 Sesizări, sau altor produse și servicii ale Primăriei Municipiului Deva . De asemenea, utilizarea aplicației Deva24 Sesizări este o confirmare implicită a faptului că ați înțeles că informațiile cu privire la sesizări pe care le transmiteți pot fi vizibile și altor utilizatori ai aplicației, lista de sesizări și informațiile de poziționare fiind informații disponibile tuturor utilizatorilor aplicației. Această precizare nu se aplică informațiilor cu caracter personal transmise împreună cu sesizările dumneavoastră.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Municipiului Deva furnizează aplicația Deva24 Sesizări ca atare și fără nicio altă condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Deva nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației Deva24 Sesizări, pentru defecțiuni, întârzieri sau întreruperi apărute în cadrul aplicației Deva24 Sesizări, pentru pierderi sau defecțiuni ce reies din utilizarea aplicației Deva24 Sesizări, pentru defecțiuni ale dispozitivului dumneavoastră mobil sau pentru orice manieră de a utiliza aplicația Deva24 Sesizări de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Deva își rezervă dreptul de a furniza aplicația Deva24 Sesizări la discreția sa. Primăriei Municipiului Deva, reprezentanții, angajații (împreuna sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea sau pentru prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce rezultă din utilizarea sau care au legătură cu aplicația Primăria Municipiului Deva Sesizări, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu explicit.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și Deva24 Sesizări care rezultă sau care are legătură cu acești Termeni și condiții de utilizare, cu interpretarea sau încălcarea acestora, va fi guvernată și rezolvată în conformitate cu legile din Romania, competența de soluționare aparținând instanțelor de judecată din România.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice sesizare transmisă prin intermediul aplicației Deva24 Sesizări și care depășește aria de relevanță a aplicației (sesizări care privesc domeniul public), folosirea de cuvinte obscene sau licențioase, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse oricărei persoane sau instituții va fi sancționată prin cenzurarea parțială sau totală a sesizării/comentariului, ștergerea integrală a acestuia sau chiar interzicerea dreptului de a transmite în viitor alte sesizări.

13. GENERALITĂȚI

în cazul în care orice prevedere conținută în acești Termeni și condiții de utilizare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile secțiunilor au doar scop de referențiere și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni.

14. CONT DE ACCES

Aplicația Deva24 Sesizări este disponibilă pentru toți cetățenii Municipiului Deva sau pentru alți cetățeni care tranzitează sau utilizează domeniul public al Municipiului Deva . Modalitățile de accesare a aplicației includ: browser internet pentru computere personale sau aplicații mobile pentru sistemul de operare Android sau iOS. Pentru Android, descărcați aplicația Deva24 Sesizări din Google Play/Magazin Play, iar pentru iOS descărcați aplicația Deva24 Sesizări din Apple Store. Dupa descărcarea și instalarea aplicației se solicita crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dumneavoastră, atât în vederea clarificării unor aspecte sesizate, cât și în vederea transmiterii răspunsurilor aferente sesizărilor transmise de dumneavoastră, inclusiv a informațiilor cu privire la modul de soluționare a acestora.

15. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare, sau la descărcarea și/sau folosirea aplicației Deva24 Sesizări , nu ezitați să ne contactați la telefon : 0254 / 218579 sau la email informatica@primariadeva.ro .